چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

حافظی ، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین:

طرح ساختمان مرکز ناحیه امامزاده علی آماده و به اتمام رسید.

حافظی ، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین گفت : طرح مرکز ناحیه امامزاده علی (ع) با ضرورت اهميت در تأمین برخی از نیازها و زیرساخت‌های مورد نیاز شهروندان و تسریع رسیدگی در انجام امور ،به اتمام رسید و برای اجرا تحویل شهرداری منطقه یک گردید.

حافظی ، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین: img subimg

تصاویر مرتبط