یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

حافظی:

تدوین ضوابط فنی و توزیع بهینه ابزارهای تبلیغات محیطی به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: با توجه به اهمیت تبلیغات محیطی، طرح تدوین ضوابط فنی و توزیع بهینه ابزارهای تبلیغات محیطی در سطح شهر قزوین دراین سازمان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی افزود: از مزایای تبلیغات محیطی که باعث برتری آن با سایر رسانه های تبلیغاتی شده این است که مخاطب ناگزیر به دیدن تبلیغات محیطی بوده و خودآگاه یا ناخودآگاه تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: تابلوهای تبلیغاتی، بیلبوردها، فضاهای تبلیغاتی داخل بدنه اتوبوس ها و … گونه های مختلفی از تبلیغات محیطی بشمار می روند.

این مسئول افزود: از اهداف تهیه این پروژه می توان به بهره برداری بهتر از ابزار تبلیغات محیطی در شهر، تدوین ضوابط نصب ابزارهای تبلیغات محیطی و جانمایی مناسب ابزارهای تبلیغات محیطی و همچنین معرفی ابزارهای تبلیغاتی جدید قابل استفاده قزوین اشاره کرد.

حافظی بیان کرد: از دیگر اهداف این طرح ساماندهی بصری شهر و کاهش اغتشاشات ناشی از تعدد ابزارهای تبلیغات محیطی و یا جانمایی نامناسب آن ها است.

مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری تصریح کرد: انتظار می رود اجرای این پروژه در قزوین منجر به ارتقای کیفیت محیطی فضاهای شهری، تسهیل عملکرد حوزه های وابسته به تبلیغات محیطی در بهره برداری و  مدیریت اجرایی استفاده از ابزار تبلیغات محیطی و حذف برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی و غیر ضابطه مند در استفاده ابزارهای تبلیغات محیطی شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط