شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

حافظی:

پروژه مطالعاتی بررسی چگونگی ارتقای مشارکت شهروندان در اجرای تفکیک پسماند به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه مطالعاتی بررسی چگونگی ارتقای مشارکت شهروندان در اجرای تفکیک پسماند از مبدا و ارائه راهکارهای کاربردی به درخواست سازمان مدیریت پسماند شهرداری توسط این سازمان انجام و به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: در قزوین در طی روز حجم زیادی پسماند تولید می شود که مقدار بسیار کمی از آن قابلیت بازیافت دارد، زیرا یکی از مشکلات در مسیر مدیریت پسماند، نداشتن آگاهی شهروندان از جداسازی و تفکیک اولیه زباله در مبدا است.

وی ادامه داد: تفکیک از مبدا بهترین راه برای کاهش هزینه و زمان بازیافت زباله است که با وجود آموزشهایی برای راهنمایی شهروندان با شیوههای تفکیک زباله صورت خواهد گرفت.

محمد اسماعیل حافظی گفت: از جمله اهداف حائز اهمیت این پروژه آسيب‌شناسي مشاركت جامعه در مديريت زباله شهري، ارزيابي مشاركت‌پذيري جامعه و تبيين وظايف و مسئوليت‌هاي قابل واگذاري به مردم در حوزه مديريت پسماند شهر است.

وی افزود: از دیگر اهداف این پروژه می توان به تحلیل و ارزیابی تمامی ظرفیت‌های موجود در بدنه‌ مدیریت شهری و لایه‌های مختلف جامعه، مهندسی ارتباط با شهروندان، سازماندهی مراکز، گروه‌ها، شبكه‌ها و سازمان‌ها با توجه به رویکرد محله محوري و دستیابی به راهكارهاي تشویقي و بازدارنده اشاره کرد.

حافظی بیان کرد: جمعیت شهر قزوین در حدود 420 هزار نفر برآورد شده که با توجه فرمول های مربوطه، 383  نفر از کل جمعیت شهر قزوین در این طرح باید مورد نظر سنجی قرار بگیرند ولی با توجه به ضرورت، اهمیت و حساسیت این طرح، طبق بررسی های صورت گرفته در تیم کارشناسی، این تعداد به 500 واحد مسکونی یا خانوار افزایش یافت.

این مسئول خاطرنشان کرد: دراین مطالعات،‌ با تاییدیه و نظر بهره بردار طرح؛ برداشت میدانی و توزیع پرسشنامه ها مطابق تقسیم بندی ایستگاه های ششگانه خدمات شهری انجام شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط