دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

حافظی:

طراحی سوله ورزشی شرق بلوار شهید باهنر به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه طراحی سوله ورزشی شرق بلوار شهید باهنر با ابعاد استاندارد، واقع در فضای سبز هفده هکتاری شهرک عارف به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: این پروژه با درخواست شهرداری منطقه دو قزوین با بهره برداری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین با مساحت هزار و 700 مترمربع در زمینی با مساحت یک هکتار تهیه شده است.

حافظی خاطرنشان کرد: هدف از طراحی این پروژه، فضای مناسب و استاندارد تمرینی برای ورزشکاران، افزایش فعالیت های ورزشی فراغتی در محیطی سالم و پاک با اولویت توسعه اجتماعی و سلامت جمعیت به خصوص جوانان و با توجه به نیاز مبرم کشور به ابنیه ورزشی و راه اندازی امکانات این فعالیت در مقیاس منطقه است.

این مسئول گفت: از ویژگی های این طرح توجه به استاندارد سازی مساحت و فرم ابنیه ورزشی با ابعاد و استاندارد جهانی، تاکید بر آسان سازی استفاده از فضا برای آسیب مندان و اقشار آسیب پذیر، استفاده از پوشش و فضای ایمن برای بازیکنان است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط