سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

حافظی:

پروژه مطالعات توانمند سازی اقتصادی سیستم حمل و نقل عمومی شهر قزوین به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه مطالعات توانمند سازی اقتصادی سیستم حمل و نقل عمومی جهت ارتقای کیفیت خدمات و دست یابی به پایداری اقتصادی سیستم به سفارش معاونت حمل و نقل و ترافیک تعریف و توسط سازمان خدمات طراحی به انجام رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: به جهت افزایش درآمدزایی در شهر قزوین راهکارهای موفق کشورها و شهرهای دیگر مورد بررسی قرار گرفت و جلسات گوناگونی با مسولین و دست اندرکاران این حوزه برگزار شد و سپس به بومی سازی آن ها پرداخته شد.به طور کلی می‌ توان راهکارها درآمدزایی را به دو دسته تقسیم کرد: راهکارهایی که هدف آن ها درآمدزایی از طریق افزایش مسافران و کاربران حمل و نقل عمومی است و راهکارهایی که هدفشان درآمدزایی با استفاده از امکانات و پتانسیل سیستم حمل و نقل عمومی است.

حافظی خاطر نشان کرد: از ویژگی های مهم طرح می توان به مطالعات رفتاری کاربران اشاره کرد: راهکارهای درآمدزایی مسافر محور وابسته به تمایلات و نظرات مسافران است که از طریق پرسش نامه و آماربرداری می‌ توان به آن دست یافت،افزایش مسافر همواره می‌ تواند درآمدها را افزایش داده و یک گزینه قابل توجه است، برای افزایش مسافر باید به بررسی نیازهای وی پرداخته شود، برای سنجش نیازها و تمایلات مسافران، از مسافران نظر سنجی شد و داده های به دست آمده توسط روش مطالعات رفتاری تحلیل شدند.

وی ادامه داد: این روش نظرسنجی کمک می‌ کند اولویت های مدنظر مسافران کشف شود و سرمایه گذاری های آتی را جهت دهی می‌ کند تا بهترین نتیجه حاصل شود. علاوه بر مطالعات رفتاری، تمایل به پرداخت در شهروندان نیز از طریق نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفت. هدف مطالعه تمایل به پرداخت بررسی تمایل شهروندان به بسته های تخفیفی و روش های پیش پرداخت بود.

 حافظی گفت: از دیگر ویژگی های طرح توجه به ظرفیت های موجود سازمان اتوبوسرانی است. به طور ویژه با توجه به تلاشهای بسیاری که در خصوص بازسازی ناوگان در سازمان اتوبوسرانی شهر قزوین صورت پذیرفته و به عنوان یک قطب تخصصی در کشور مطرح است، ایجاد یک پایگاه دانش و مرکز آموزش می تواند به عنوان یک پتانسیل مطرح باشد.  از دیگر ظرفیتهای سیستم به ساماندهی ضوابط تبلیغات درون و بیرون اتوبوس میتوان اشاره کرد.

این مسئول بیان کرد: در مجموع با بررسی نمونه های موردی شهرهای موفق داخلی و خارجی و بررسی دقیق زمینه های بومی، و شناخت تمایلات رفتاری کاربران سیستم حمل و نقل عمومی شهر قزوین، راهکارهایی در جهت پایداری اقتصادی حمل و نقل عمومی و افزایش جذابیت استفاده از آن ارائه شده است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط