شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

حافظی:

طراحی سایت کامپیوتر درخانه فرهنگ چوبیندر و مرکز فرهنگی ناصرآباد به اتمام رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: تهیه طرح سایت کامپیوتردرخانه فرهنگ ناصرآباد و چوبیندربه سفارش شهرداری منطقه یک به اتمام رسید .

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: پروژه مذکور با هدف ارتقا سطح دانش ساکنین محله چوبیندر و ناصرآباد و هچنین بهره مندی یکسان و متواضع امکانات شهری در این شهرک ها طراحی شده است.

این مسئول اظهار کرد: این سایتها که گنجایش 15 دستگاه رایانه را دارند با هدف بهبود عملکرد خانه فرهنگ و رفاه شهروندان به این پروژه افزوده شد..

حافظی افزود: در این پروژه ضمن مد نظر قرار دادن مواردی چون تحلیل وضع موجود، بافت پیرامونی و شناسایی نیازهای مردم محله، عواملی همچون حفظ امنیت، عایق بودن دیوارها،سقف و درها در برابر صدا، نحوه استقرار مانیتور با توجه به علم ارگونومیک برای سلامت فیزیک بدن افراد مصرف کننده و بررسی دقیق تجهیزات برقی در طراحی سایت کامپیوتر خانه فرهنگ ناصرآباد و چوبیندر لحاظ شد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط