دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

حافظی:

برنامه راهبردی و عملیاتی 5 ساله شهر دوستدار کودک در قزوین در دست تهیه است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: شهرپدیده ای سازمان یافته و منتج از درهم آمیختگی رفتارهای انسانی در محلی کالبدی است و ترکیب خیابان ها و ساختمان ها، جوهر شهرسازی و عامل شکل دهی الگوی محیطی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: انسان در شهر به دنبال مکانی جهت آسودن، آزادسازی فشار روحی روانی و تعاملات اجتماعی است.یکی از مکان هایی که بستراصلی شکل گیری و تقویت ارتباطات اجتماعی در جهت برقراری حس امنیت و اعتماد در فضای عمومی است فضاهای شهری است. این فضاها مؤلفه ی اساسی در بهبود و افزایش میزان سرمایه اجتماعی درساختارشهر به شمار می رود.

این مسئول بیان کرد: یکی از عوامل موثر در کیفیت زندگی شهرها کیفیت فضاهای شهری است که متاسفانه در طراحی و برنامه ریزی این فضاها نیازهای تمام گروه های سنی و جنسی مورد توجه قرار نگرفته است. در بین تمام گروه های سنی، کودکان بیش از سایر گروه ها مورد بی توجهی قرار گرفته اند در حالیکه بیش از یک سوم جمعیت جهان زیر 18 سال سن دارند و بخش عمده جمعیت شهری را تشکیل می دهند و این گروه سنی تنها ارتباط دهنده نسل های گذشته با آینده می باشند. به همین دلیل مناسب بودن فضاهای شهری برای کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است تا کودکان بتوانند در آن رشد کرده و نیازهای خود را برطرف کنند.

وی ادامه داد: جهت بهبود وضعیت شهرها رویکرد " شهردوستدار کودک"مطرح گردیده است که هدف آن ضمانت حقوق کودکان در زمینه های مختلف شهری است.

حافظی توضیح داد: امروزه سازمان های مرتبط با موضوع "شهردوستدارکودک" چه در سطح جهانی و چه در داخل ایران، رویکردهای نوین و فعالیت های مرتبط با بهبود شرایط و وضعیت شهرها در راستای تحقق اهداف شهردوستدار کودک داشته اند، اما این برنامه ها در ایران تنها به عنوان یک محرک جهت گسترش ایده "شهردوستدار کودک " بوده است و نتوانسته در سطح شهرها به صورت عملیاتی پیاده شود.

مدیرعامل سازمان خدمات طراحی گفت : شهرداری شهر قزوین نیز اقدامات متعددی در این راستا درحوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی، کالبدی، ترافیکی و ... داشته است اما به طور نسبتاً کامل نتوانسته نیازهای قشرکودک را برآورده سازد از این رو در پروژه در دست تهیه، به بررسی شاخص های شهر دوستدارکودک از ابعاد مختلف پرداخته می شود تا در نهایت با تطبیق این شاخص ها باشهر قزوین بتوان برنامه های راهبردی و عملیاتی شهردوستدارکودک قزوین را در راستای بهبود وضعیت کودکان این شهر ارائه کرد.

وی افزود: از جمله اهداف حائز اهمیت این طرح تقویت نقش شهروندی و مشارکت پذیری کودکان، ارتقای ویژگی های محیط سالم و سلامت برای کودکان در فضاهای شهری، تامین حقوق و نیازهای کودکان در شهر، ارائه خدمات اجتماعی متناسب،افزایش امنیت کودکان در محیط های شهری، ارائه و تدوین شاخص های شهر دوستدارکودک و تدقیق آن در شهر قزوین، ارائه راهبردهای تحقق اهداف شهر دوستدار کودک و  ایجاد فضاهای شهری منعطف و منطبق بر نیاز های کودکان است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط