دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

حافظی:

پروژه طراحی حجرات آرامستان به اتمام رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: طرح نهایی 8حجره ی خانوادگی در بهشت فاطمه(س)، توسط سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین تهیه و به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: سازمان آرامستان های شهرداری قزوین سایتی به مساحت حدود 350 متر مربع در ضلع غربی آرامستان بهشت فاطمه جهت طراحی حجره های خانوادگی در اختیار سازمان خدمات طراحی قرار داد.

 این مسئول بیان کرد: این سایت در امتداد حجره های خانوادگی ضلع غربی آرامستان مذکور قرار دارد و سازمان خدمات طراحی پس از برگزاری جلسات هماهنگی با بهره بردار و انجام نقشه برداری و برداشت وضع موجود اقدام به طراحی پروژه کرد.

وی ادامه داد: در این پروژه حدود 8 حجره خانوادگی به مساحت تقریبی 45متر مربع طراحی شد و تعداد قبور در این حجره ها با توجه به مساحت آن متفاوت بوده است و به صورت تقریبی در هر حجره 54 قبر وجود دارد.

حافظی افزود: طبق درخواست بهره بردار قبور به صورت 3 طبقه می باشد.نمای استفاده شده برای حجره ها آجر و با هماهنگی کامل با حجره های مجاور بوده و از ویژگی های طراحی نمای سنتی- اسلامی استفاده شده است و همچنین مجموعه قبور داخلی با چرخش به سمت قبله طراحی شده است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط