یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

حافظی:

طراحی ساختمان آموزشی و محوطه فرهنگسرای هادی آباد و به اتمام رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه مطالعه و طراحی ساختمان آموزشی و محوطه فرهنگسرای هادی آباد در ضلع غربی محوطه، به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: این محوطه با مساحتی تقریبی حدود 1100متر مربع طراحی شده است که در ضلع غربی آن یک ساختمان اموزشی جانمایی و طراحی شده است.

این مسئول اظهار کرد: اهداف مهم در طراحی این مجموعه شامل: توجه به ابعاد اجتماعی و ایجاد نشاط و سرزندگی در اطراف فرهنگسرا، ایجاد فضای عمومی (فضایی جهت بحث و گفتگو خارج از فرهنگسرا)در این محوطه، تعبیه پارکینگ برای استفاده راحت تر از مجموعه و جلوگیری از بحث های ترافیکی، تعریف روشن و آشکار ورودی و خروجی است.

حافظی افزود: از دیگر اهداف این سایت می توان به افزایش امکان دید با پوشش گیاهی و محوطه سازی مناسب از طریق طراحی منظر، طراحی کلاس های آموزشی،کارگاه های خلاقیت در ساختمان آموزشی هادی آباد، حذف موقعیت ها و مکان های ناامن در سایت، منظره پردازی براساس معیارهای افزایش دهنده دید و نظارت عمومی در فرهنگسرا اشاره کرد.

وی یادآور شد: کاربری های پیشنهادی در این سایت باتوجه به وسعت فضا و موقعیت سایت عبارتند از: طراحی فضای جمعی در محوطه نظیر فضای نشستن و استراحت افراد و سالمندان با در نظر گرفتن مبلمان مناسب و درختان سایه انداز، طراحی پارینگ، طراحی فضای سبز به مساحت تقریبی 50% کل سایت است.

مدیر عامل سازمان خدمات طراحی گفت: توجه به سکوت و سکون به جهت عدم آزار افراد ساکن در محل و همچنین تاکید بر محور های اصلی دسترسی به سایت، عدم شکست پی در پی مسیر ها و محورها به جهت حفظ یکپارچگی سایت، توجه به جزئیات و آرایش سطوح، استفاده از آثار حجمی در طراحی محوطه سازی و باغسازی، درآمیختگی خصوصیت معماری ایرانی با معماری مدرن می توان اشاره کرد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط