چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

حافظی:

تهیه طرح شناسایی فضاهای ناامن شهری در قزوین به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: تهیه طرح شناسایی فضاهای ناامن شهری در قزوین و اولویت‌بندی و ارائه پیشنهاد‌های اجرایی اصلاح آن‌ها توسط سازمان خدمات طراحی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: طرح شناسایی فضاهای ناامن شهری در قزوین به ‌عنوان یکی از پروژه‌های پیشنهادی معاونت محترم معماری و شهرسازی شهرداری قزوین در سال جاری در دستور کار سازمان خدمات طراحی شهرداری قرار گرفت. این پروژه با توجه به ماهیت آن شاید اولین قدم در راستای بهینه‌سازی امنیتی فضاهای شهری قزوین بوده و در صورت به‌کارگیری پیشنهاد‌های راهبردی آن می‌تواند سهم بسزایی در افزایش کیفیت فضاهای شهری داشته باشد.

حافظی گفت: این پروژه با بهره‌گیری از یک شرح خدمات چهار سطحی با شناخت مبانی نظری موضوع و همچنین ساختار فضایی شهر قزوین با بهره‌گیری از سه رویکرد علمی، مردمی و متولیان امنیت به بررسی وضعیت امنیتی شهر قزوین پرداخته و با بهره‌گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به ترکیب داده‌ها و تولید پهنه‌بندی نهایی امنیتی فضاهای شهری قزوین پرداخته است.

وی ادامه داد: درنهایت در این طرح با رایزنی‌های صورت گرفته با گروه راهبری پروژه، سه منطقه نمونه جهت طراحی راهبردی انتخاب و با بازشناسی محدوده، پیشنهاد‌های کاربردی جهت اصلاح وضعیت موجود و ارتقا امنیت منطقه از طریق راهکارها طراحی و درنتیجه افزایش کیفیت فضای شهری به انجام رسیده است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط