یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

حافظی:

طرح ساماندهی محل استقرار کارگران فصلی ساختمان در سه نقطه شهر قزوین در دست تهیه است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه طرح ساماندهی محل استقرار کارگران فصلی ساختمان در سه نقطه شهر قزوین بنا به درخواست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی از سوی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین در دست تهیه است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: این پروژه با محوریت بررسی مشکلات ناشی از توزیع پراکنده کارگران فصلی و افزایش رفاه حال کارگران فصلی بدنبال مکان یابی سه نقطه در سطح شهر به منظور جانمایی محل استقرار دائمی کارگران فصلی ساختمان است.
وی افزود: ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی از سطح معابر، میادین و گذرگاه‌های سطح شهر یکی از ضروریات هویت بخشی به مشاغل و تبیین اهمیت آنها در ساماندهی مشاغل شهری می باشد. اهمیت در رفاه حال و معیشت بهتر کارگران، تکریم و ساماندهی کارگران ساختمانی و موقت این قشر زحمت کش، کار و رفاه اجتماعی برای پیگیری مشکلات تشکلات کارگری، پاکسازی سیمای شهر و ارائه خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وحمایتی به ایشان هدف اصلی این پروژه است.
حافظی ادامه داد: از خواسته‌های این پروژه می توان به ایجاد ساز و کار فنی و حرفه ای به منظور ارتقای سطح منزلت کارگران ساختمانی و فصلی در سطح شهر، ایجاد یک چارچوب فیزیکی و فضای کالبدی به منظور استقرار صحیح کارگران ساختمانی و فصلی در سطح شهر و افزایش سطح خدمات اقتصادی و اجتماعی به کارگران فصلی و ساختمانی شاغل در شهر اشاره کرد.
مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری بیان کرد: از دیگر خواسته های این پروژه، جلوگیری ازآلودگی های صوتی، بصری، آشفتگی ساختاری، زیست محیطی و رفع مزاحمت مشاغل از زندگی شهری، جلوگیری از افزایش نارضایتی عمومی بدلیل معضلات ناشی از  عدم ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی در سطح شهر و ایجاد تهیه آمار و اطلاعات دقیق مشاغل و امکان طرح ریزی هوشمندانه ، مدیریت و برنامه ریزی های مدون و استراتژیک است.
پایان پیام

 

تصاویر مرتبط