دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

مناسب سازی و مبلمان شهری ضلع شمال بلوار جمهوری اسلامی

مناسب سازی و مبلمان شهری ضلع شمال بلوار جمهوری اسلامی

مناسب سازی و مبلمان شهری ضلع شمال بلوار جمهوری اسلامی حدفاصل بوستان مطهری تا تقاطع راه آهن توسط سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین انجام شد.

در طراحی مسیر فوق مبلمان شهری و کفسازی با مصالحی یکدست و هماهنگ با فضای موجود مورد طراحی قرار گرفت. مسیر نابینایان جهت هدایت افراد کم بینا و نابینا در طول مسیر در نظر گرفته شد و موانع موجود در مسیر به کناره پیاده رو منتقل شد. وی ادامه داد: طراحی فضای سبز به صورت پیوسته مورد توجه ویژه قرار گرفت و ضمناً مطابق طرح معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین جوی آب موجود در بلوار جمهوری و خیابان راه ری که لبه طراحی پیاده روی مورد نظر می باشد لوله گذاری و سرپوشیده خو اهد شد. طرح فوق پس از تصویب طراحی و برآورد جهت اجرایی شدن به شهرداری منطقه یک ارسال شد.

تصاویر مرتبط