سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

پروژه طراحی مناسب سازی و مبلمان شهری بلوار شهید باهنر

پروژه طراحی مناسب سازی و مبلمان شهری بلوار شهید باهنر

با توجه به درخواست شهرداری مناطق یک و دو درخصوص مناسب سازی بلوار باهنر حدفاصل میدان 22 بهمن تا تقاطع بلوار معلم، این سازمان پس از بازدید به عمل آمده و بررسی میدانی و طرحهای بالادستی، اقدام به تهیه طرح فوق نمود.

در حال حاضر وضعیت پیاده روی بلوار باهنر در برخی از قسمتها به صورت رها شده و فاقد کفسازی می باشد. در طرح تفصیلی شهر قزوین که توسط مهندسین مشاور شارمند تهیه و در سال 1373 مصوب گردید، محور باهنر به¬عنوان حد غربی شهر قزوین و کمربند غربی قزوین در نظر گرفته شده است.
در این طرح تقاطع¬های بلوار معلم و بلوار فلسطین به¬صورت تقاطع غیرهمسطح دیده شده است. مقاطع عرضی محور باهنر در طرح تفصیلی شارمند به سه بخش،حدفاصل بلوار معلم تا بلوار شهید بهشتی، معبر 70 متری، حدفاصل بلوار شهید بهشتی تا بلوار فلسطین، معبر 55 متری و حدفاصل بلوار فلسطین تا تقاطع خیابان امام خمینی (ره) معبر 45 متری تقسیم می گردد.

 

تصاویر مرتبط