پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

پروژه مطالعات و تهیه طرح اجرایی محورهای مختلف هدایت آبهای سطحی مناطق سه گانه

پروژه مطالعات و تهیه طرح اجرایی محورهای مختلف هدایت آبهای سطحی مناطق سه گانه

هدف از ین پروژه، انجام مطالعه و تهيه طرح اجرايي (فاز يك و دو) شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی به نقاط تخلیه (زهکش اصلی) در نقاط بحرانی و حادثه خیز واقع در محدوده خدماتی مناطق سه گانه و نواحی منفصل شهر قزوین همراه با برآورد هزینه اجرایی بوده است.

"طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر قزوین" در سال 94، هر ساله سازمان خدمات طراحی بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته از سازمان مدیریت پسماند به عنوان متولی ساماندهی رواناب سطحی  شهر قزوین و همچنین مدیریت مناطق سه گانه شهرداری، فهرستی از نقاط بحرانی و سیل خیز شهر قزوین تهیه کرده و تهیه طرح فاز دو و اجرایی ساماندهی رواناب سطحی این نقاط حادثه خیز را در دستور کار خود قرار می دهد که در این پروژه ها  استفاده از نتایج مطالعات قبلی و اسناد بالادستی از جمله طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر قزوین، محاسبات و طراحی هیدرولیک مجاری با دوره بازگشت 5 ساله برای کانال های درجه 3و4 و ده ساله برای مجاری اصلی درجه 1و 2 صورت می گیرد.
بر همین اساس در سال 99 نیز مطالعه و طراحی محورهای مور نیاز در قالب این پروژه  به شرح زیر در دستور کار سازمان قرار گرفت :ساماندهی و تهیه طرح اجرایی انتقال و تخلیه رواناب سطحی خروجی های شهرک هفت سنگان (بلوار ضلع شرقی ، بلوار اصلی میانی و بلوار محصص ) بطول تقریبی 2050 متر (منطقه 1)، یکی از مشکلات جمع آوری رواناب سطحی شهرک هفت سنگان ، نقاط خروجی و تخلیه آن به زهکش های طبیعی مسیل های موجود در منطقه می باشد که هر ساله در بارندگی های شدید مشکلاتی را در سیلاب های ناگهانی درخصوص آبگرفتگی و تخریب ایجاد می نماید که با تهیه طرح های جدید ساخت کانال های خروجی به مسیل های موجود از جمله رودخانه یالیان دیگر شاهد آبگرفتگی و حادثه در محدوده هفت سنگان همچون سنوات قبل نخواهیم بود.

 

تصاویر مرتبط