دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

تهیه بوستان تکنولوژی و فن آموز در بوستان رباتیک

تهیه بوستان تکنولوژی و فن آموز در بوستان رباتیک

آموزش کودکان و نوجوانان و کشف استعدادهای آنها

بالا بردن سطح علم تمام اقشار جامعه، تغییر رویکرد و دیدگاه مردم نسبت به علم و وارد کردن دانش در عرصه زندگی و افزایش روحیه پرسشگری و کنجکاوی از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط