شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

تهیه طرح مشارکتی بازپیرایی جداره خیابان پیغمبریه

تهیه طرح مشارکتی بازپیرایی جداره خیابان پیغمبریه

پروژه بازپیرایی بدنه دو طرف خیابان پیغمبریه قزوین بنا به درخواست سازمان نوسازی و بهسازی و از سوی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین در دست تهیه است.

این پروژه با محوریت بررسی مشکلات زیبایی شناسی، کالبدی و بصری موجود در بدنه این محور به عنوان یکی از نقاط عطف در بافت تاریخی شهر قزوین مورد مطالعه قرار گرفت که مطالعات این طرح عبارت است از  برداشت میدانی شامل بررسی نظرات نهادهای ذینفع، ذی‌نفوذ و دستگاه‌های ذی‌مدخل، بررسی ضوابط و قوانین موجود، بررسی تجارب خارجی و داخلی از نمونه‌های بازپیرایی، اسنادفرادست و طرح‌های مرتبط با موضوع پروژه است.
 همچنین سنجش و شناسایی تفصیلی وضعیت دقیق خیابان شامل بررسی یک به یک ساختمان های موجود در جداره و آسیب شناسی تاثیرات آنها بر منظر و کیفیت خیابان،  بررسی پوشش گیاهی، اسناد و مدارک تاریخی، بررسی تحولات خیابان در بازه زمانی مختلف، شناسایی بناهای تاریخی موجود در خیابان اعم از ثبت شده و ثبت نشده، گذرهای تاریخی متصل به بدنه خیابان، کاربری اراضی، شناسایی فضاها و ساختمان‌های رهاشده سیما و منظرخیابان در طول روز و شب از دیگر بخش های مطالعاتی این پروژه می باشند.

 

تصاویر مرتبط