محبوبترین ها

 • پروژه مطالعه و طراحی گسترش ایستگاه آتش نشانی شهید بابایی در دست تهیه است

 • طرح ساماندهی و بهسازی کف و جداره، در ورودی اصلی بوستان ملی باراجین در دست تهیه است

 • پروژه ساماندهی حیاط بازار مسگرها در دست تهیه است

 • طرح راهبردی - عملیاتی احیای خانه های تاریخی تحت تملک نهادهای عمومی و دولتی شهر قزوین در دست تهیه است

 • پروژه خوانش هنرهای اصیل قزوین به منظور احیای الگوهای قابل بهره برداری به پایان رسید

 • تهیه طرح "امکان سنجی، مکانیابی و ایده پردازی دیوار خلاقانه شهید و گذر شهادت شهر قزوین" به پایان رسید

 • تهیه طرح شناسایی فضاهای ناامن شهری در قزوین به پایان رسید

 • طراحی بوستان در اراضی سرتک بین پردیس 20 و 22 در دست انجام است

 • طرح فاز یک مبلمان شهری سبزه میدان تهیه شد

 • طراحی و مناسب سازی بلوار شهید بهشتی به پایان رسید

 • طرح فاز دو مناسب سازی بلوار خرمشهر تهیه شد

 • طراحی ساختمان آموزشی و محوطه فرهنگسرای هادی آباد و به اتمام رسید

 • طرح فاز یک فضای سبزحاشیه رودخانه بازار تهیه شد

 • طراحی، ساماندهی و بازپیرایی فاز دو زمین شقایق یک توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد

 • طراحی بوستان محلی در خیابان مصیب مرادی توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد

 • بازطراحی بوستان شهید ربانی در مشعلدار پایان یافت

 • طراحی و مناسب سازی خیابان امام خمینی (بلوار اصلی) ناصر آباد در دست انجام است

 • بازطراحی پروژه بوستان شهید بهشتی به پایان رسید

 • پروژه طراحی فضاهای داخلی پایانه آزادگان به اتمام رسید

 • پروژه طراحی حجرات آرامستان به اتمام رسید