محبوبترین ها

 • طرح تعریض پل ورودی ناصرآباد بروزرسانی شد

 • تهیه طرح ساماندهی جلوخان مسجد النبی (ص) در حال انجام است

 • پنجمین و آخرین نشست از سلسله نشست های مجازی با محوریت شهر دوستدار کودک در قزوین برگزار شد

 • طراحی بوستان محلی تربیت در محدوده ناحیه دانش توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين

 • فرآیند داوری مسابقه ملی طراحی ایستگاه های اتوبوس درون شهری(قزوین)برگزار و آثار برگزیده معرفی شدند

 • برگزیدگان مسابقه ملی طراحی ایستگاه های اتوبوس درون شهری(قزوین) مشخص شدند

 • پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1373 شهر قزوین به پایان رسید

 • پروژه مطالعات و تهیه طرح اجرایی محورهای مختلف هدایت آبهای سطحی مناطق سه گانه به پایان رسید

 • پروژه طراحی مناسب سازی و مبلمان شهری بلوار شهید باهنر به پایان رسید

 • پروژه طراحی مناسب سازی و مبلمان شهری ضلع شمال بلوار جمهوری اسلامی به پایان رسید

 • چهارمین نشست از سلسله نشست های مجازی با محوریت شهر دوستدار کودک در قزوین برگزار شد

 • طرح اجرایی آماده سازی و جمع آوری رواناب های سطحی بخش های توسعه یافته در نواحی منفصل شهری ناصرآباد و مشعلدار به پایان رسید

 • طرح ساماندهی جلوخان مسجد النبی (ص) در دست انجام است

 • طرح ساماندهی محل استقرار کارگران فصلی ساختمان در سه نقطه شهر قزوین در دست تهیه است

 • پروژه باز طراحی فضاهای داخلی پایانه بوئین زهرا ، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد

 • سومین نشست از سلسله نشست های مجازی با محوریت شهر دوستدار کودک در قزوین برگزار شد

 • اعضای شورای اسلامی شهر قزوین از سازمان خدمات طراحی شهرداری بازدیدکردند

 • دومین نشست از سلسله نشست های مجازی با محوریت شهر دوستدار کودک در قزوین برگزارشد

 • طراحی زمین ورزشی چند منظوره در محدوده شهرک دانش در دست تهیه است

 • طراحی دو پارک محلی در محدوده ناحیه دانش در دست تهیه است