محبوبترین ها

 • پروژه طراحی فضاهای داخلی پایانه آزادگان به اتمام رسید

 • پروژه طراحی حجرات آرامستان به اتمام رسید

 • برنامه راهبردی و عملیاتی 5 ساله شهر دوستدار کودک در قزوین در دست تهیه است

 • فرآیند داوری مسابقه ملی طراحی سردرب ورودی دهکده طبیعت بوستان ملی باراجین برگزار شد

 • پروژه باز طراحی نگارخانه مینودر به اتمام رسید

 • فراخوان ملی طراحی سر درب ورودی دهکده طبیعت

 • طرح مطالعاتی احیای کهن پیشه های شهر قزوین به پایان رسید

 • تهیه طرح بروز رسانی هفت ایستگاه آتش نشانی به اتمام رسید

 • طرح سوله ورزشی مشعلدار به پایان رسید

 • مطالعات طرح اجرایی ساماندهی (کانالیزه کردن) نهر سنتی چوبیندر در دست تهیه است

 • مطالعه تهيه طرح اجرایی آماده سازي آرامستان بهشت کوثر شهر قزوین در دست تهیه است

 • تهیه طرح شناسایی فضاهای ناامن شهری قزوین در دست تهیه است

 • طراحی سایت کامپیوتر درخانه فرهنگ چوبیندر و مرکز فرهنگی ناصرآباد به اتمام رسید

 • مطالعات تهیه طرح اجرایی ساماندهی (کانالیزه کردن) نهرسنتی مصلی به پایان رسید

 • طراحی فضای شهری زیر پل امام رضا (ع) به پایان رسید

 • طراحی سوله ورزشی جنب بوستان گلسار به پایان رسید

 • طراحی سرویس بهداشتی بوستان شهید بهشتی به پایان رسید

 • تهیه طرح مناسب سازی خانه فرهنگ ناصر آباد با رویکرد رفع نیازهای افراد کم توان جسمی و حرکتی به اتمام رسید

 • تهيه طرح «مطالعه و طراحی سردر ورودی آرامستان بهشت فاطمه» برای اجرا

 • پروژه مطالعات توانمند سازی اقتصادی سیستم حمل و نقل عمومی شهر قزوین به پایان رسید