محبوبترین ها

 • پروژه ساماندهی و طراحی فضای شهری و جانمایی المان شهید محمد علی رجایی به پایان رسید

 • طرح اجرایی مسیر گردشگری محدوده دروازه درب کوشک تا دروازه امامزاده حسین و گذر آقا کبیر با هدف احیاء هویت تاریخی قزوین تهیه شد

 • طرح مناسب سازی و مبلمان شهری بلوار شهید لشگری به پایان رسید

 • طراحی پروژه منظر سازي و فضاي سبز و بدنه سازی تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس به پایان رسید

 • طراحی بوستان یک هکتاری شرق باهنر به پایان رسید

 • مطالعه و طراحی مرکز بحران شهرداری قزوین به پایان رسید

 • مکان یابی و طراحی دیوار سه بعدی تاریخ و مفاخر شهر قزوین به پایان رسید

 • طراحی فضای شهری مرکز محله بلوار شهید بابایی با محوریت مسجد امام رضا (ع) تهیه شد

 • طرح پروژه خشک پارک وفضاهای مکث و نشستن در بوستان ملی باراجین تهیه شد

 • طرح موضعی ساماندهی معابر محله کوثر به پایان رسید

 • طرح بازتولید دروازه دربکوشک به پایان رسید

 • جانمایی المان شهید رجایی در تقاطع 22 بهمن در راستای هویت بخشی به فضای شهری است

 • تپه تاریخی اسماعیل آباد ساماندهی می شود

 • مکانیابی و طراحی المان های شهری با استفاده از مواد بازیافتی در فضاهای بلااستفاده شهری در دست تهیه است

 • پروژه پارک محله ای واقع در خیابان نواب جنوبی تهیه شد

 • پروژه طراحی نمازخانه دهکده طبیعت واقع در بوستان ملی باراجین به پایان رسید

 • طراحی بوستان یک هکتاری شرق باهنر در دست تهیه است

 • طراحی بوستان و فضای سبز در محدوده ناحیه اندیشه در دست تهیه است

 • طراحی پارک محلی با محوریت اصلاح الگوی مصرف آب در محدوده محله ناصرآباد در دست تهیه است

 • طرح پروژه اصلاح معبر فرامرز واقع در شمال خیابان امام خمینی (ره) تهیه شد