محبوبترین ها

 • طراحی فضای شهری ضلع شمال غربی مجتمع مسکونی بانک مسکن در دست انجام است

 • تدوین ضوابط فنی و توزیع بهینه ابزارهای تبلیغات محیطی به پایان رسید

 • طراحی و جانمایی اتاق مادر و کودک در چهار بوستان شهر قزوین در دست تهیه است

 • طراحی پروژه لچکی ضلع شمال میدان عدل به پایان رسید

 • امامزاده آمنه خاتون (س) ساماندهی می شود

 • باز طراحی مسیر دسترسی اسماعیل آباد در دست انجام است

 • طرح بوستان آفرینش تا پایان خرداد ماه قابل اجرا خواهد بود

 • طراحی سوله ورزشی نواب توسط سازمان خدمات طراحی شهرداری به پایان رسید

 • پروژه برنامه ریزی و مکانیابی کارگاه های گردشگری خلاق شهر قزوین به اتمام رسید

 • پروژه مطالعه و طراحی آرامستان 37 هکتاری به پایان رسید

 • طراحی فضای شهری در ضلع جنوب غربی راستگرد تقاطع شهید بابایی و بلوار شهبد بهشتی به پایان رسید

 • بازپیرایی بدنه دو طرف خیابان مولوی قزوین به پایان رسید

 • پروژه آسیب شناسی خوانایی منطقه مینودر و کوثر شهر قزوین آماده اجرا است

 • طرح ساماندهی فضاهای رها شده در مناطق یک و دو تهیه شده است

 • پروژه ساماندهی و طراحی فضای شهری و جانمایی المان شهید محمد علی رجایی به پایان رسید

 • طرح اجرایی مسیر گردشگری محدوده دروازه درب کوشک تا دروازه امامزاده حسین و گذر آقا کبیر با هدف احیاء هویت تاریخی قزوین تهیه شد

 • طرح مناسب سازی و مبلمان شهری بلوار شهید لشگری به پایان رسید

 • طراحی پروژه منظر سازي و فضاي سبز و بدنه سازی تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس به پایان رسید

 • طراحی بوستان یک هکتاری شرق باهنر به پایان رسید

 • مطالعه و طراحی مرکز بحران شهرداری قزوین به پایان رسید