محبوبترین ها

 • طراحی پل اتصال میدان میوه و تره¬بار به میدان خشکبار به اتمام رسید

 • طرح زیباسازی مخازن زباله برای بافت تاریخی تهیه شد

 • پروژه مطالعاتی بررسی چگونگی ارتقای مشارکت شهروندان در اجرای تفکیک پسماند به پایان رسید

 • طراحی سوله ورزشی جنب پارک گلسار در مینودر در دست انجام است

 • مطالعات جامع مدیریت آب های سطحی و طرح بهسازی انهار مشعلدار و ناصرآباد در دست تهیه است

 • طرح بهسازی دریچه جمع آوری آ ب های سطحی شهر قزوین در دست تهیه است

 • پروژه نگارخانه مینودر در دست تهیه است

 • طرح ساماندهی آبراهه اصلی ناحیه منفصل شهری ناصرآباد به پایان رسید

 • طراحی پل اتصال میدان میوه و تره¬بار به میدان خشکبارمنطقه یک شهرداری در دست تهیه است

 • پروژه شناسایی قرارگاه های رفتاری شهر قزوین به اتمام رسید

 • جانمایی المان و زیباسازی میدان پاکبان آغاز شد

 • مطالعات جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح اجرایی بهسازی انهار و کانال های شهرک عارف در دست تهیه است

 • طرح بهسازی کانال های شبکه جمع آوری رواناب های سطحی ناحیه منفصل شهری اندیشه در دست تهیه است

 • نقشه موقعیت میله و مسیر قنات های قدیمی مناطق 1 و2 شهر قزوین در محیط GIS تهیه شد

 • طرح تیپ ساختمان اتاق مادر و کودک تهیه شد

 • طراحی پروژه زمین ورزشی روباز و فضای سبز در رینگ یاسمن در شهرک دانش به پایان رسید

 • پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1335 شهر قزوین در دست تهیه است

 • طرح کفسازی و بهسازی راسته ریسمان سنج بازار قزوین در دست تهیه است

 • طراحی بخش الحاقی ايستگاه آتش نشاني نواب به پایان رسید

 • تهیه طرح مطالعاتی مواجهه با حیوانات ناقل بیماری شهر قزوین در دست اقدام است